simple present tense (geniş zaman) nerelerde kullanılır?

#1
  • Alışkanlıklarımızı, düzenli olarak yaptığımız işleri, aktiviteleri, tekrar eden eylemleri ifade ederken ‘simple present tense’ kullanılır.
1. I usually have breakfast with my mother. (ben genellikle annemle kahvaltı yaparım.)
2. My grandmother always wears glasses. (Büyükannem daima gözlük takar.)
  • Genellemelerde, gerçek doğruluğunu kaybetmeyen bilgilerde ve bilimsel gerçeklerde kullanılır.
İstanbul is in Turkey. (İstanbul Türkiye’dedir.)
Birds cannot swim.( Kuşlar yüzemez)
Water boils at 100 degrees. (Su 100 derecede kaynar.)
 
Üst