simple present tense'de (geniş zamanda) ne zaman 's' takısı gelir?

#1
  • Geniş zamanda fiile ‘s’ takısı sadece olumlu cümlelerde gelir. Olumsuz ve soru cümlesinde ‘s’ takısı kullanılmaz. Üçüncü tekil şahıslarda (he,she,it) olumlu cümlelerde fiilin sonuna "s" takısı gelir.
1. Jack plays tennis with his friends every weekend.( Jack her haftasonu arkadaşlarıyla tenis oynar.)
2. Sonia usually gets up early because she starts working at 7 o’clock on most of the days. (Sonia genellikle erken kalkar çünkü o çoğu günler sabah 7’de çalışmaya başlar.)
 
Üst