Siyasi ve Toplumsal Görüş ve Sistemlerle İlgili İngilizce Kelimeler

mlsgzmylmz

Yönetici
Yönetici
#1
 • absolutism: Mutlakiyetçilik
 • anarchism: Anarşizm
 • anarchist: Anarşist
 • centrist: Merkeziyetçi
 • collectivism: Merkezilik
 • capitalism: Kapitalizm
 • communism: Komunizm
 • conservatism: Muhafazakarlık
 • democracy: Demokrasi
 • dictatorship: Diktatörlük
 • egalitarian: Eşitlikçi
 • executive: Yürütme
 • expansionism: Yayılmacılık
 • extremism: Aşırılık
 • fascism: Faşizm
 • feminism: Feminizm
 • left wing: Sol kanat
 • legislative: Yasama
 • liberal: Erkin,liberal,özgürlükçü
 • monarchy: Monarşi
 • non-violent: Şiddet karşıtı
 • republican: Cumhuriyetçi
 • revolutionary: Devrimsel
 • utopian: Ütopyacı
 • secularism: Laiklik
Kelime bilginizi arttırmak için tıklayın.
 
Üst