"The" Kelimesi İle İlgili 3 Anahtar Bilgi

#1
"The" kelimesi çoğu dilde karşılığı olmayan bir kelimedir.
"The" konuşma esnasında iki tarafından hangi nesneden konuşulduğunu bildiği ya da belli bir durum ya da nesneden bahsettiğimiz durumlarda kullanılır. (Yani belirtili nesne ile.)

  • Please pass me the water. (Lütfen suyu uzatır mısın? İkimiz de su şişesini görüyoruz ve dolayısıyla hangi sudan bahsettiğimi biliyoruz.)

  • "The" genel kavramlar için kullanılmaz. Spesifik bir nesne ya da kavramdan bahsedilmediği takdirde "the" kullanamayız.
Örneğin;
I love chocolate. (Çikolatayı severim/Genel olarak çikolatadan bahsediyorum.)
This is the chocolate I bought yesterday. (Bu dün aldığım çikolata/Belli bir çikolatadan bahsediyorum.)
  • Belgisiz sıfatlar yerine "the" kullanılmaz. Yani bana bir kalem ver dediğimizde herhangi bir kalemden bahsettiğimiz ve hangi kalem olduğunu bilmediğimiz için "the"kullanamayız. Bu durumda a/an kullanmamız gerekir.
Örneğin:
Give me a pen. (Bana bir kalem versene/Herhangi bir kalem.)
Give me the other pen .(Bana diğer kalemi ver./Belli bir kalem.
 
Üst