'to be' (am-is-are) fiili ile geniş zamanda 'tag questions' nasıl yapılır?

#1
‘to be’ (am-is-are) ile geniş zamanda 'tag questions' (eklenti soru) yapımı şu şekildedir:
Eğer cümle olumlu ise, eklenti soru olumsuz olur, eğer cümle olumsuz ise eklenti soru olumlu olur.

1. I am angry, aren’t I? * (ben kızgınım, değil mi?) *
2. I am not hungry, am I? ( ben aç değilim, öyle mi?)
3. You are bored, aren’t you? (sen sıkıldın, değil mi?)
4. He isn’t ready, is he? (O (erkek) hazır değil, öyle mi?)
5. She is sad, isn’t she? (O(kız) üzgün, değil mi?)
6. Boncuk is hungry, isn’t it? ( Boncuk aç, değil mi?)
7. We aren’t in Denizli, are we?( Biz Denizli’de değiliz, öyle mi?)
8. They are rude, aren’t they? ( Onlar kaba, değil mi?)

* Cümlemizin yardımcı fiili ‘am’ olduğu halde ‘amn’t’ yardımcı fiili bulunmadığı için aren’t kullanılır.
 
Üst