To be (am-is-are) nerelerde kullanılır?

#1
to be (am-is-are); nesnelerin özelliklerini ya da bulundukları yeri belirtmek için kullanılır. Bu cümleler eylem cümlesi değildir çünkü hareket (gitmek, oynamak, koşmak ...) ya da iş, oluş bildirmezler. ‘-dır, -dir’ anlamı taşırlar. Olumsuz yapmak için yardımcı fiile 'not' eki getirilir, 'değil' anlamı katar.

Susan is a very beautiful girl. ( Susan çok güzel bir kızdır.)
The library is near the school. (Kütüphane okulun yanındadır)
I am not a rich man. (ben zengin bir adam değilim.)
 
Üst