‘to be’ fiili ile geçmiş zamanda ‘tag questions’ nasıl yapılır?

#1
‘to be’ fiili geçmiş zamanda ‘was-were’ şeklinde kullanılır ve geçmiş zamanda ‘tag questions’ was-were ile yapılır.

Ali was in Berlin, wasn’t he? (Ali Berlin’deydi, değil mi?)
I wasn’t poor, was I? (ben fakir değildim, öyle mi?)
My friends were happy, were they? (Benim arkadaşlarım mutluydu, değil mi?)
We weren’t clever, are we? (Biz zeki değildik, öyle mi?)
 
Üst