‘to be’ fiili ile şimdiki zamanda tag questions nasıl yapılır?

#1
‘to be’ fiili ile şimdiki zamanda (present continuous tense) tag questions yapmak için ‘am-is-are’ kullanılır.

I am going to school, aren’t I? ( ben okula gidiyorum, değil mi?) *
She isn’t drinking tea, is she?( O(kız) çay içmiyor, öyle mi?)
They are eating an hamburger, aren’t they? ( onlar hamburger yiyor, değil mi?)

* Cümlemizin yardımcı fiili ‘am’ olduğu halde ‘amn’t’ yardımcı fiili bulunmadığı için aren’t kullanılır.
 
Üst