TOEFL ve IELTS Sınavları Arasındaki Farklar

#1
TOEFL ve IELTS İngilizce seviyenizi kanıtlayabilmeniz için dünya çapında geçerliliği olan en popüler sınavlardan ikisidir. Bu iki sınavın İngilizce bildiğinizi kanıtlamak gibi benzer hedefleri olsa da, bir çok yönden farklılık gösterirler.

*Öncelikle IELTS İngiliz, TOEFL Amerikan’dır. Bu durumda İngiltere’deki üniversiteler veya kurumlar TOEFL sınavını çok saymaz. Aynı şekilde Amerikalılar da IELTS’i sınavdan saymazlar. Doğal olarak da IELTS İngiliz veya Avusturalya İngilizcesini baz alır. TOEFL sınavında ise genelde Kuzey Amerika İngilizcesi kullanılır. Bu fark çok önemli değilmiş gibi gözükebilir. Ama eğer İngiliz aksanını anlamakta zorluk çekiyorsanız ve Amerikan İngilizcesine aşinaysanız, IELTS sınavında İngilizce seviyenizden bağımsız olarak türlü problemler yaşayabilirsiniz.

*IELTS’de, puan bireysel ölçütlere dayanmaktadır, ancak TOEFL’da genel performans vardır. IELTS puanı farklı ölçütlere dayanır ve kelime seçimi, gramer, mantık, akıcılık ve uyum için ayrı ayrı bakılır. Bir konuyu iyi sunmuşsanız, ancak küçük gramer hataları var ise, genelde konu iyi ele alındığında küçük hatalar genel olarak yok sayılır ve TOEFL puanına etki etmez. IELTS’de ise böyle bir taviz beklenemez.

*Türkiye’de TOEFL sınavına hazırlanan kişiler için öğretmen ve kaynak çok daha boldur. Kitapçıya gittiğinizde 10 tane TOEFL hazırlık kitabı varsa, 3 tane IELTS kitabı olur. Benzer şekilde özel ders hocası ararken, IELTS dersi veren hoca bulmakta zorlanabilirsiniz.

*TOEFL sınavı standarttır ve tek formatta yapılır. Ama IELTS General English (Genel İngilizce) ve Academic English (Akademik İngilizce) olarak iki farklı formatta yapılır. Sizden IELTS sertifikası isteyen kurum hangi tip belgeyi istediğini belirtmişse problem yok. Ama bu durum belirtilmemişse, sınava girmeden önce mutlaka bu durumu öğrenmeniz gerekir. Çünkü iki sınav hem içerik, hem de zorluk olarak farklıdır. İki sınav da ücretlidir ve genel olarak ücretleri birbirine yakındır. Her iki sınavın da geçerlilik süresi iki yıldır.

*TOEFL sınavı baştan sona çoktan seçmeli olarak devam eder. Yani verilen seçenekler arasında en şık şıkkı seçerek sınavı yaparsınız. Ama IELTS sınavında çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı veya eşleştirmeli bölümler de vardır. Eğer çoktan seçmeli testlerde çok daha iyiyim (yani iyi atarım) diyorsanız, TOEFL sınavını tercih edebilirsiniz. TOEFL sınav süresi 4 saat, IELTS ise 2 saat 45 dakikadır. TOEFL sınavı tek günde yapılır ve biter. IELTS sınavında ise konuşma bölümü genellikle yazılı sınavdan birkaç gün sonra yapılır.

*TOEFL bilgisayardan online olarak yapılır. Bu yüzden bir sürü kişiyle aynı ortamda, kulağınızda kulaklıklarla sınava girersiniz. IELTS sınavı kağıt kalemle yapılır ve genelde sınav yapılan mekanlar daha rahat olur. Ama IELTS sınavında dinleme parçası çalarken dışarıdan korna çalarak bir araba geçerse veya arkanızda oturan eleman gürültülü bir şekilde öksürürse durum sakat. Bunun için IELTS sınavına hazırlanırken, özellikle dinleme bölümlerini kalabalık ve gürültülü ortamlarda yaparak kendinizi biraz hazırlayabilirsiniz.


Sınav Yapıları
Konuşma


İki sınavda da konuşma bölümü bulunur ancak IELTS konuşma sınavı, sınavı uygulayan kişi ile yüz yüze gerçekleştirilir. TOEFL sınavında ise bir mikrofona 6 sorunun cevabını vermeniz gerekir, bu cevaplar kaydedilir ve daha sonra 6 kişiden oluşan bir hakem kuruluna gönderilir. IELTS konuşma sınavından aldığınız puan, yalnızca sınavı uygulayan kişi tarafından belirlenir. Bu sınav 11 ila 14 dakika sürer ve sınavın diğer kısımlarıyla (yazma, okuma vs.) aynı gün olmayabilir. TOEFL’da ise konuşma sınavı yaklaşık 20 dakikadır ve daima sınavın geri kalan bölümü ile aynı gün uygulanır.

Yazma

TOEFL sınavının yazma bölümü, kâğıt üzerinde uygulanan IELTS sınavının aksine, bilgisayarda yazılır. TOEFL’da yazma bölümü 2 adımdan oluşur: birinci adım, toplam 300-350 kelime aralığında olacak 5 paragraflık bir düzyazı yazmaktır; ikinci adım ise aynı konuyla ilgili bir metin kesitinden ve konuşmadan yapılan bir alıntıdan notlar almak ve bu notları 150-250 kelimelik bir yazı oluşturacak şekilde yeniden bir araya getirmektir. IELTS yazma sınavı da iki kısımdan oluşmaktadır; birincisinde bir grafik, tablo veya diyagramda verilen bilgileri özetlemeniz veya açıklamanız istenir. İkincisinde ise, bir bakış açısı veya sav ileri süren yönlendirici ifadeye karşılık 200-250 kelime aralığında bir yazı yazmanız veya bunu belirli bir biçemde yazmanız istenir.

Okuma

Okuma bölümleri iki sınavda da oldukça benzerdir: TOEFL okuma sınavı 20 dakikada tamamlamanız gereken 3 - 5 okuma metninden oluşur, her biri sınıf ortamında karşılaşabileceğiniz akademik içerikli metinlerden alınmıştır. Metinleri ne kadar iyi anladığınızı ölçen bir dizi çoktan seçmeli soruya yanıt vermeniz istenir.
IELTS okuma sınavı ise her biri 20 dakika uzunluğunda olan ve akademik içerikli metinlerden alınan 3 kısımdan oluşur; boşluk tamamlamadan kısa cevaplı sorulara kadar çeşitli soru türlerine yanıt vermeniz gerekir. Sorular aynı zamanda metni dil kullanımı, fikir ve biçem açısından ne kadar iyi anladığınızı ölçecek şekilde hazırlamaktadır.

Dinleme

Dinleme bölümlerindeki sınavlar büyük ölçüde farklılık gösterir. TOEFL dinleme sınavı 40 ila 60 dakika uzunluğunda olup üniversitede verilen derslerden bir kesit veya üniversite kampüsünde geçen bir diyalog dinlemeniz istenir. Dinlerken not almanız ve ardından çeşitli çoktan seçmeli sorulara yanıt vermeniz gerekir. IELTS dinleme sınavında ise, öğrenciler ses kayıtlarını dinlerken soruları cevaplayabilir; pek çok farklı soru türüne ve farklı uzunluktaki alıştırmalara yanıt vermeleri gerekir

Puanlama

TOEFL sınavının konuşma ve yazma bölümleri, kelime bilginiz, yazma biçiminiz ve dilbilginiz dâhil olmak üzere sınavınızın genel olarak nasıl göründüğüne göre puanlanır. IELTS’teki konuşma ve yazma bölümleri ise mantık, tutarlılık, dilbilgisi ve akıcılık gibi bireysel kriterlere göre alınan ayrı puanlar temelinde değerlendirilir. Örneğin, mantık akışının doğru olduğu ancak dilbilgisinin yetersiz olduğu bir düzyazı TOEFL sınavında daha yüksek bir puan alırken, dilbilgisi ve kelime düzeyinin çok iyi olduğu ancak bir fikrin yeterli derecede ifade edilemediği bir düzyazı ise IELTS değerlendirme kriterlerine göre daha iyi bir puan alır.
IELTS’te puanlama 1-9 bant sistemi üzerinden yapılır; 4 bölümün hepsinden aldığınız puanların ortalamasına göre genel puan hesaplanır. Genel puanınız en yakın yarıma göre buçuklu olacak şekilde yuvarlanır (örneğin genel puanınız 6.25 ise, bu 6.5 olarak şekilde yuvarlanır). TOEFL ise 120 puan üzerinden değerlendirilir.

TOEFL ve IELTS sınavları ile ilgili diğer yazıları okumak için aşağıdaki linke tıklayınız.
https://ingilizcebankasi.com/tag/toefl-ve-ielts-not-alma-teknikleri/
https://ingilizcebankasi.com/tag/ielts-ve-toefl-calisma-stratejisi/
 
Üst