"Too" ve "Either" Farkı

mlsgzmylmz

Yönetici
Yönetici
#1
1) İki pozitif cümle sadece tek bir öğe hariç aynı manayı veriyorsa 2.cümlenin sonuna "de, da" anlamını vermek için "too" kelimesi eklenir.
They have a hamster at home. They have a puppy too.
(Evde hamster besliyorlar. Yavru köpek de besliyorlar.)
Gördüğünüz gibi bu iki cümle yavru köpek ve hamster dışında birebir aynı.
Aynı durum bu sefer negatif cümleler için geçerliyse bu sefer either kelimesini kullanacağız.
They don't have a cat at home. They don't have a turtle either.
( Evde kedi beslemiyorlar. Kaplumbağa da beslemiyorlar.)

2) Şayet iki cümlelerin sadece özneleri farklıysa ikinci cümlede tekrar tekrar aynı kelimeleri kullanmamak için olumlu cümlelerde:
Özne + Yardımcı Fiil + TOO getirilir.
My brother lives in Berlin. My niece does too.
My niece: ÖZNE
Does: Y.FİİL
Aynı durum negatif cümlelerde geçerliyse:
Özne+ Yardımcı Fiil +NOT +EITHER getirilir.
My brother doesn't live in İstanbul. My niece does not either.
ÖZNE : My niece
Y.FİİL: Does not
3) Bazen iki cümle anlam olarak aynı olsalar da yapı olarak cümlelerin biri olumlu diğeri olumsuz olabilir. Bu durumda ikinci cümle yapı olarak negatifse "either",pozitif ise "too" kullanılır.

I hate Maths. (Matematikten nefret ediyorum./Anlam olarak olumsuz,yapı olarak olumlu,not eki kullanılmamış./
I don't like Science either. /Fen bilgisinden de hiç hoşlanmam./Yapı olarak olumsuz,anlam olarak olumsuz,not eki var./

I don't like sleeping early. (Erken uyumaktan hoşlanmam.) / Yapı da anlam da olumsuz. /not eki var./
I hate waking up early too.( Erken kalkmaktan da nefret ederim. / Anlam olumsuz,yapı olumlu/not eki yok./
 
Üst