Zaman Belirten Edatlar (Prepositions With Time Expressions) /IN,AT,ON

mlsgzmylmz

Yönetici
Yönetici
#1
PREPOSITIONS WITH TIME EXPRESSIONS
AT, ON, IN

a) AT :


 • Saatlerle at kullanılır.
 1. My job startd at 9 and finish at 5 pm (İşim 09'da başlar ve 5'te biter.)
 2. .Yesterday, I left work at 8 o'clock (Dün işten 8'de çıktım.)
 • Zamanda bir nokta belirten ifadelerle de at kullanılır.
 1. Festivals: at Christmas* (Noel),at Easter (Paskalya)
 2. Age: at the age of 10
 3. Other points of time: at dawn, at midday, at midnight, at night, at noon, , at the moment, at present, at the beginning of the year, at that time, at the same time, at this time at the weekend, at the end of the month
NOT: Amerikan İngilizcesinde at Christmastime yaygın olarak kullanılır.
We met at midnight. (Geceyarısı buluştuk.)

b) ON:

 • Günlerle ve tarihlerle on kullanılır.

4.PNG
 1. She plays soccer on Mondays. ( O pazartesi günleri futbol oynar.)
 2. We went to Las Vegas on her birthday. (Doğumgününde Las Vegas'a gittik.)
C)IN:

 • Daha uzun zaman dilimleri bildiren ifadelerle in kullanılır.
 1. Years(Yıllar): in 1994, in 2018, in 1966...
 2. Seasons(Mevsimler): In (the) spring (ilkbaharda), in (the)winter (kışın)...
 3. Months(Aylar): in January (ocakta), in February(şubatta)...
 4. Centuries and Ages(Yüzyıllar ve Devirler): in the 21 st century (21. yüzyılda), in the Ice Age (Buz devrinde)...
 5. Others(Diğerleri) : in the morning, (sabah),in the afternoon(öğlen),in the middle of the night (gecenin bir yarısında...)
NOT: "afternoon", "morning" gibi ifadelerden önce normal şartlarda "in" kullanılır fakat öncesinde bir gün eklersek önüne "on" getiririz. Aşağıdaki örneğe bakınız.
I usually go shopping in the afternoon. But last week I went shopping on Friday morning. ( Genellikle öğleden sonra alışverişe giderim fakat geçen hafta cuma sabahı gittim.)

NOT: Aylar ve günlerde yukarıda belirtilmiş olduğu gibi "in" kullanılır. Fakat bir ayın ya da yılın günü verilmişse yine başına "on" getirmek zorundayız. Bkz:
I was born in February,in 1994
I was born on 23 rd of February,1994.

NOT: Şayet birinin yaşını tam olarak biliyorsak bu durumda "at the age of "kalıbını kullanabiliriz.
She started to go to school at the age of 6.
 • - Şayet birinin tam yaşını bilmiyorsak o zaman dönemsel ifadeler kullanırız. Bu zaman aralıkları daha uzun zamanı dilimini kapsadığı için "in" kullanılır. (in his twenties,(20'li yaşlarında) in her thirties (otuzlu yaşlarında) in her early forties (40'lı yaşlarının başında...) in his mid-thirties ( 30'lu yaşlarının ortalarında), in her late twenties(yirmili yaşlarının sonlarında)...
 1. She must be in her late twenties (20'li yaşlarının sonlarında olmalı.)
 2. He became a professor in his mid thirties. (30'lu yaşlarının ortalarında profesör oldu.)
d) IN + A PERIOD OF TIME:
 1. In 5 days, in a few hours, in 2 weeks, in 3 months gibi ifadeler gelecek zamanı bildirirler.
 2. Bunları in 2 years time, in 3 months time şeklinde de kullanabiliriz.
 3. We are moving to Canada in 2 months. (İki ay sonra Kanada'ya taşınacağız.)
 4. They will get engaged in 3 months time. ( 3 ay sonra nişanlanacaklar.)

e) Zaman zarflarıyla kullanılan diğer edatlar:

5.PNG
6.PNG
NOT:

a) During ile while aynı anlamı ifade edecek şekilde kullanılabilir. Ancak during' den sonra bir isim, while' den sonra bir clause (subject + verb} gelir.

 1. Suddenly, I began to feel unwell during the lesson. (Birden bire ders sırasında kendimi iyi hissetmemeye başladım.)
 2. Suddenly, I began to feel unwell while I was teaching. (Birden bire ders anlatırken kendimi iyi hissetmemeye başladım.)
b) Until ve by, Türkçe'ye ".... e kadar" biçiminde çevrildiği halde farklı anlamlar ifade ederler.
 • Until, eylemin sözü edilen zamana kadar devam ettiğini ve o noktada bittiğini ifade eder.
 • By ise eylemin en geç sözü edilen zamanda gerçekleşeceğini ya da sözü edilen zamana kadar gerçekleşmiş olduğunu ifade eder. Yani eylem, belirtilen zamandan daha önce bitmiş olabilir.

 1. Last night, I studied until midnight. (Dün gece yarısına kadar çalıştım yani eylem gece yarısında son buldu.)
 2. I had finished all my work by midnight. ( Gece yarısına kadar işlerimi bitirdim. Yani geceyarısında yapacak işim kalmamıştı)
 
Son düzenleme:
Üst